OM ATR Eienddom

Vi utvikler prosjekter fra ide til nøkkelferdig produkt, der det blir skapt merverdi for alle involverte. 

OM ATR EIENDOM

Start video
Start video
Start video

OM ATR EIENDOM 

Attraktivt og tidsriktig

Vår kjernevirksomhet er prosjekt- og eiendomsutvikling knyttet til nærings- og boligprosjekter på Vestlandet. 

ATR Eiendom utvikler ideer, styrer planprosesser, utreder, prosjekterer og leder utviklingen av nye eiendomsprosjekter. Vi knytter til oss arkitekter, entreprenører, rådgivere, ingeniører og andre eksterne leverandører etter behov. 

PROSJEKTER

ATR Eiendom har flere store prosjekter under utvikling og bygging. 

Vi jobber tett på markedet for å sikre at det vi bygger er tidsriktig og attraktivt. 

Se video av våre pågående prosjekter. 

Start video