image description

ATR eiendom

Vår kjernevirksomhet er prosjekt- og eiendomsutvikling knyttet til nærings- og boligprosjekter på Vestlandet. Vi utvikler prosjekter fra ide til nøkkelferdig produkt der det blir skapt merverdier for alle involverte.

ATR Eiendom utvikler idèer, styrer planprosesser, utreder, prosjekterer og leder utviklingen av nye eiendomsprosjekter. Vi knytter til oss arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører og andre eksterne leverandører etter behov. Vi jobber tett på markedet for å sikre at det vi bygger er attraktivt og tidsriktig.

ArealutviklingTrygghetRealisering